Pust inn.
Pust ut.
Gjenta 6 millioner ganger.
Dag Evjenth
Homeopati og
Luftveisplager

Homeopati kan være et godt alternativ ved gjentatte luftveisinfeksjoner.

Med homeopatisk behandling tar en sikte på å ikke bare behandle den akutte sykdommen, men også styrke immunforsvaret slik at hyppigheten av infeksjonene avtar.

Dette er et svært aktuelt tema for foreldre til barnehagebarn.

Med vellykket homeopatisk behandling vil en også begrense antibiotikabruken.  Les mer om antibiotika og resistens her.

En annen stor fordel med homeopati som behandling av luftveisinfeksjoner er at den kan brukes uavhengig av om det er virus eller bakterielt.