Familie som løper sammen
Naturlig frisk med
Homeopati

Naturlig behandling

Homeopati har til hensikt å stimulere immunforsvaret og kroppens selvhelbredende evner. Det prinsippet en jobber etter innen denne behandlingsformen er likhetsprinsippet, som er kjent fra oldtiden. Likt kurerer likt.

Les mer

Homeopati er en helhetlig behandling, der en vil gjøre en vurdering ut fra hele mennesket, fysisk og psykisk. Symptomene blir en hjelp til å skjønne hvordan det enkelte menneskets forsvarsverk fungerer, og til å finne en medisin som virker i samme retning. Det vil derfor være helt vesentlig og ikke drive symptombehandling. Målet er å fjerne årsaken til sykdom og plager og gjenopprette god helse.

Homeopati er en individuell behandling. Det helhetlige symptombildet avgjør hvilken medisin som blir brukt, ikke den medisinske diagnosen. Pasienter med samme medisinske diagnose kan etter en homeopatisk vurdering få foreskrevet helt forskjellige medisiner. Det blir tilrettelagt et behandlingsopplegg spesialtilpasset den enkelte. Vi er heller ikke avhengig av en medisinsk diagnose for å behandle. Hvis en lytter til kroppens språk kan en komme i gang med behandling før en sykdomstilstand har manifestert seg. Av den grunn er homeopati også forebyggende helsearbeid.

Homeopati er en behandlingsform som styrker kroppen fysisk og psykisk. Fordi en bare stimulerer kroppens egen evne til å lege seg selv, vil behandlingen alltid skje på kroppens premisser. Behandlingen er skånsom, og homeopati er ved riktig bruk uten bivirkninger.

Homeopatiske medisiner
Homeopatiens
Historie

Likhetsprinsippet som utgangspunkt

Som nevnt benytter en seg av likhetsprinsippet som har vært kjent fra gamle indiske, greske, kinesiske og jødiske skrifter. Hippokrates, legekunstens far (460 – 377 f.Kr.) skrev at sykdom elimineres gjennom midler som kan framkalle lignende symptomer. Dette prinsippet gjenoppdaget den tyske legen og farmasøyten Samuel Hahnemann (1755- 1843), og var den som satte homeopatien i system.

Les mer

Han kom på sporet av likhetsprinsippet da han oversatte Dr. William Cullens «A Treatise on Materia Medica». Her var det nevnt at malariamedisinen kinin foruten å kurere malaria også kunne framkalle malarialignende symptom. Det syntes Hahnemann virket underlig og bestemte seg for å prøve medisinen selv. Til sin forbauselse utviklet han malariasymptom. Han gjentok forsøket på seg selv og andre. Dette var begynnelsen på en periode med eksperimentering, og 6 år senere publiserte han sin oppdagelse om likhetsprinsippet. I denne perioden eksperimenterte han også med å fortynne medisinen, og oppdaget at ikke bare ble det mindre bivirkninger når medisinen ble uttynnet, men effekten av medisinen ble også større.

Homeopatisk medisin
Homeopatisk
Medisin

Alternativ medisin og komplementærmedisin

Homeopati er en naturmedisinsk behandlingsform og klassifiseres gjerne som alternativ medisin. Mange kommer til homeopaten når de ikke får hjelp hos legen eller andre behandlere, eller hvis alternativet er sterke medisiner som de ikke ønsker å utsette kroppen for.

Les mer

Noen har kjent homeopatiens virkning på kroppen og vil velge homeopati som første hjelp når de får plager og sykdommer. Slik sett er homeopati et alternativ. Men ofte vil homeopati kunne komplementere annen behandling, og komplementærmedisin ville være en bedre betegnelse. Målet må være å bruke den behandlingsform som til enhver tid er den beste for pasienten.

Bruken av antibiotika kan være et godt eksempel. Det er ingen tvil om at antibiotika er viktig, den kan redde liv. Samtidig vet vi at en ukritisk bruk fører til at bakterier blir resistente. Løsningen på dette problemet er å bruke homeopati først ved infeksjoner som ikke er alvorlige. Mange lurer på om homeopati kan brukes når man bruker andre medisiner, og heldigvis er det ingenting i veien for det. Uansett vil homeopati stimulere kroppens selvhelbredende evner.

Homeopatiske medisiner

Homeopatiske medisiner er ikke syntetisk framstilt og stammer i all hovedsak fra naturlige substanser som mineraler, planter og dyr. Homeopatiske medisiner er sterkt fortynnet og derfor også svært skånsomme. Det gjør at mennesker i alle aldre kan bruke homeopati. Både gravide, spebarn og eldre kan trygt bruke homeopati.

Les mer

Homeopatiske medisiner stimulerer kroppens eget potensiale til å lege seg selv. Det vil si at behandlingen foregår på kroppens og naturens premisser. Homeopatiske medisiner er ved riktig bruk uten bivirkninger som syntetiske medisiner er kjent for å ha. En kan få forverringsreaksjoner ved homeopatisk behandling. Slike reaksjoner kan være et ledd i den prosessen kroppen setter igang for å lege seg selv, og kan vise seg for eksempel gjennom utsondring av forskjellig art.

Uttynnet i vann
Homeopati og
Forskning

Vi blir ofte møtt med at det ikke er forskning som viser at homeopatiske medisiner virker.

Det er riktig at vi trenger mer forskning, men i senere år er det kommet mange studier som viser et positivt utfall for homeopatien.

Les mer

Hvis en trekker ut de største studiene, blir et positivt utfall mindre sannsynlig. Ikke fordi homeopatien ikke virker, men fordi de store studiene har en tendens til å prøve ut bare en homeopatisk medisin for alle deltagerne i studien uten noen grad av individuell behandling.

Individuell vurdering og behandling er helt vesentlig i den homeopatiske metoden, og forskning må ta høyde for det.

I tillegg er det på sin plass å nevne at for hvert middel som er prøvd ut, er det gjennom århundreder nedtegnet hva som skjer når midlet tas. Solid dokumentasjon på utprøvde midler som vi bruker i vårt daglige virke.

Er du interessert i å sette deg inn i forskning som er gjort innen homeopati, gå inn på www.nhl.no eller www.homeopathy-ecch.org, eller ta kontakt med meg på mail.