Antibiotika i petriskål
Antibiotika og
Resistens

Oppdagelsen av antibiotika var en revolusjon i medisinens historie. Det er få legemidler som har spart så mange liv som antibiotika.

En utstrakt bruk av antibiotika gjør at vi nå står overfor en global krise (WHO-rapport 2012). Noen av bakteriene er blitt resistente mot antibiotika. Når vi bruker antibiotika, er det noen av de sterkeste bakteriene som overlever, og deres evne til å tåle antibiotika arves til neste generasjon.

Vi må alle være med på å snu denne utviklingen før det er for sent. Antibiotika må bare brukes der det er høyst nødvendig.

Vi kan også gjennom maten vi spiser, påvirke vårt eget indre miljø til å bli mer antiinflammatorisk. Homeopaten kan også gi råd om dette!

Kanskje vi må bli mer opptatt av hva som gir god helse?

Ta grep om ditt eget liv!