Hele livets mangfoldighet, alt det som
betar oss, og all skjønnhet
er satt sammen av lys og skygge.
Leo Tolstoj
Homeopati og
Psykiske plager

Helhetlig behandling

En homeopat ser på et hvilket som helst symptom som kroppens måte å fortelle at det er en ubalanse i systemet, uavhengig om dette er fysiske eller psykiske symptomer. Når en jobber helhetlig ser en kropp og psyke i en sammenheng, og tar begge deler med i vurderingen som gjøres. Årsakssammenhenger kartlegges og vurderes sammen med det helhetlige symptombildet før homeopaten foreskriver en medisin. Denne medisinen har til hensikt å rette opp i ubalansen i systemet, både på det fysiske og det psykiske plan.

Forebygging og behandling

Ved homeopatisk behandling er en ikke avhengig av en medisinsk diagnose for å behandle, og det gjør at en kan komme inn tidlig i sykdomsforløpet eller enda bedre før det har manifestert seg som en sykdom. Dette er en unik mulighet vi har, men det betyr ikke at vi ikke kan behandle der en har kommet lengre i sykdomsforløpet. Mange tror de ikke kan bruke homeopati når de bruker andre medisiner, men det er ikke noen hindring. Samarbeid mellom lege og homeopat der en alltid vurderer hva som er det beste for pasienten er vårt mål.

Angst og uro. Sorg og traumer.

Mange sliter med engstelse og uro. Redsler for så mange forskjellige ting. Uro uten at de vet hvorfor. Andre har opplevd sorg og traumer, og sliter med senvirkning av dem. I en homeopatisk behandling vektlegger vi samtalen og setter av god tid til den.