Homeopati og
Muskel- og skjelett

Som fysioterapeut har jeg alltid jobbet med muskel- og skjelettlidelser og belastningslidelser.

Faktorer med betydning for muskel og ledd

Årsaken til at mennesker får slike plager er så forskjellige, og det er viktig å ta hensyn til alle faktorene som kan spille inn når en skal hjelpe. Faktorer kan være belastninger fysisk eller psykisk, skader, kosthold, livsstil, mosjon. Begrepet psykosomatiske plager er ikke ukjent i medisinen, og som homeopat ser jeg at alt i organismen har en sammenheng. Når en kartlegger muskel- og leddplager vil en alltid se det i sammenheng med resten av mennesket.

Hva er stress for deg?

Tenk over hva som tar energi fra deg, og hva som gir deg energi. Stopp energityven!

Hva som er stress er forskjellig fra et menneske til et annet, og hvordan stresset manifesterer seg er like forskjellig. Hva som er belastning for ett menneske, er det ikke for et annet. Derfor er det å se hele mennesket og de utfordringene det står overfor, helt vesentlig i behandling av muskel- og leddplager.

Homeopati har til hensikt å bringe organismen tilbake til balanse ved å få den til å jobbe mer hensiktsmessig. En bruker likhetsprinsippet og gir en medisin som stimulerer kroppen til å lege seg selv.

Hvilke typer muskel- og leddplager ser vi?

Mange kommer til homeopaten med smerter og stivhet, kramper, voksesmerter, vonde ledd, vond rygg, nakke- og skulderplager, hodepine, reumatiske plager, fibromyalgi, senebetennelser, og belastningsskader av forskjellig art. Andre plager i muskulatur kan komme pga. dårlig sirkulasjon, slag, nevrologiske lidelser. Noen har medfødte muskelsykdommer.

Hodepine

Hodepine kan ha mange årsaker, men jeg har tatt det med på denne sida fordi den ofte henger sammen med spent nakkemuskulatur. Om du sliter med spenningshodepine, migrene eller andre typer hodepine vil kartlegging av symptombildet og årsaksforhold hjelpe homeopaten å velge et middel som passer akkurat deg!

Behandling også uten medisinsk diagnose

Mange har diffuse plager, kanskje heller ingen diagnose, men diagnosen er ikke vesentlig i homeopatisk behandling, en vil uansett bruke symptombildet som er der som rettesnor for behandlingen. Noen har plager som er vanskelig å reversere, men homeopati har uansett til hensikt å styrke kroppen til å fungere best mulig.