Det er I kvinner som er
samfundets støtter.
Henrik Ibsen
Homeopati og
Kvinnehelse

Svangerskapet

Homeopati kan brukes ved plager i svangerskapet. Mange sliter med svangerskapskvalme, trøtthet, og bekkenløsning. Bekkenløsning er en del av en naturlig prosess som må til før fødselen, men for noen er dette så smertefullt og invalidiserende at det trengs hjelp og smertelindring.
Homeopati egner seg godt i svangerskapet fordi medisinen er uten bivirkninger, det eneste den gjør er å styrke kroppen.

Fødsel på naturlig vis

Mange ønsker en fødsel uten smertestillende medikamenter. Homeopati vil støtte kroppens funksjoner etter som fødselen skrider fram. Både før, under og etter fødsel kan homeopati brukes. En kan lette fødselsprosessen og også restitusjonen etterpå.

Ta vare på deg selv

Du har fått et nytt lite liv å ta vare på. For at barnet skal ha det bra, må du også ta vare på deg selv. Homeopati kan brukes ved problemer i forbindelse med amming, blant annet ved brystbetennelse. Hvis bekkenløsningen vedvarer kan homeopati være greit å prøve. Noen sliter psykisk etter fødselen, har vansker med å kjenne gleden de hadde forventet. Vi ser en ubalanse på det emosjonelle planet, som på samme måte som ubalanser ellers kan påvirkes gjennom homeopatisk behandling.

Ubalanse i det hormonelle systemet

Ofte kommer kvinner med ubalanse i det hormonelle systemet. De kan slite med premenstruelle plager, menstruasjonsplager, plager i overgangsalder. Eller de kan ha vært i gjennom hormonell behandling av en eller annen grunn. Ubalanse i det hormonelle systemet kan også føre til ufrivillig barnløshet.