Homeopati og
Influensa

Influensa skyldes ortomyxovirus (A,B og C).  Type A har størst betydning. Smitte skjer via dråpesmitte. Inkubasjonstiden er 1-4 dager. Etter gjennomgått infeksjon oppnår pasientene immunitet, men influensaviruset er kjent for å forandre seg. Dess større forandringen er, dess kraftigere epidemi vil oppstå.  Blir epidemien verdensomspennende, blir den kalt en pandemi.

WHO erklærte pandemi i juni 2009, og det ble igangsatt massevaksinasjon i mange land. Dessverre førte den med seg mange bivirkninger, spesielt kom det en økning av søvnsykdommen narkolepsi som har rammet mange barn.

Les om behandling av bivirkninger på siden om CEASE-terapi.

Behandling

Homeopater behandler ofte pasienter med influensa eller influensalignende sykdommer i løpet av vintersesongen. Dette er som regel pasienter vi har som går til konstitusjonsbehandling (behandling av hele mennesket), og som vet at homeopati er et godt alternativ ved akutte sykdommer.

Les mer om behandling

Homeopati kunne ha blitt førstevalget for mange når de får influensalignende sykdommer, hvis behandlingsformen hadde vært bedre kjent.

Som alltid tar homeopaten hensyn til symptombildet før et middel blir foreskrevet. Men pasienter med influensa er ofte veldig påvirket av tilstanden så symptombildet vil variere innenfor et begrenset spekter. Det individuelle blir noe mindre tydelig. Dette reduserer antallet mulige homeopatiske midler.

 

Forebygging

Homeopati kan ikke bare brukes som behandling når influensaen er et faktum. Den kan også benyttes forebyggende. Et godt immunforsvar er viktig for å gjenkjenne inntrengere og også for å bekjempe de på en optimal måte. Derfor vil det å styrke immunforsvaret og derved stå bedre rustet når angrepet kommer være svært viktig.

Det fins forskjellige måter å tenke forbygging på. Homeopaten vil i hvert enkelt tilfelle tenke individuelt, og gi den beste behandling ut fra viten om epidemiens art og individets særegenhet. Det vil også bli tatt hensyn til når i sesongen homeopaten blir oppsøkt.

Les mer om forebygging

I enhver populasjon er det kun en del av befolkningen som blir syke under en epidemi. De som blir syke har en predisposisjon, en mottagelighet for å bli syke. Ofte vil de som bli syke produsere symptomer som er ganske like, og sammen utgjør disse symptombildet til et homeopatisk middel.

Samuel Hahnemann (homeopatiens oppdager) la merke til dette og kalte det Genus Epidemicus – det middelet som på et gitt tidspunkt i en epidemi passer til symptombildet til de som blir syke. Denne oppdagelsen kan brukes med tanke på forebygging. Hvis en kjenner Genus Epidemicus, kan dette gis til befolkningen i forkant eller begynnelsen av epidemien.

En annen måte å forebygge på når vi vet hvilken type influensa som er på gang, er å ta en homeopatisk medisin som er fremstilt av det aktuelle influensaviruset.

Med homeopati kan vi også styrke immunforsvaret generelt i forkant av influensasesongen slik at du står bedre rustet når angrepet kommer.

 

Homeopati – en naturlig behandlingsform

Som homeopater vil vi gjerne bidra med vår kunnskap og lange erfaring med å behandle influensa. Det er diskusjoner i det medisinske miljøet om hvem som bør vaksineres. ( Tidsskrift for Den norske legeforening 26.11.2013). Homeopati kan være et supplement til det som blir gjort fra helsemyndighetenes side.

Homeopatiske medisiner ved influensa kan brukes om du ønsker en naturlig behandlingsform.