Allergiplager

Bjørk, gress, burot, or, hassel & salix

Homeopaten kommenterer
Allergisesongen

«»For mange er våren og sommeren en plagsom tid på grunn av pollenallergi. Homeopaten behandler disse plagene enten ved forebyggende behandling eller også akutt når symptomene er der.

I konsultasjonen kartlegger homeopaten hele symptombildet, og gir en homeopatmedisin som «matcher» dette bildet.

Les under om de to vanligste tilnærmingsmåtene som brukes.»

– Linbjørg Bardal Skalleberg

Klassisk homeopati

Homeopatisk behandling har til hensikt å styrke immunforsvaret og rette opp i ubalanser hos pasienten så han ikke reagerer på pollenet. Pasientens individuelle symptomer vil avgjøre hvilke homeopatiske medisiner han får. Homeopaten går grundig til verks for å kartlegge pasientens plager under allergisesongen, for å finne den best egnede medisinen.

Desensibilisering

Såkalt desensibilisering er også en form for homeopatisk behandling. Det går ut på at pasienten tilføres det allergiframkallende pollenet, som er potensert (fortynnet) og laget som et homeopatisk middel. Teorien er at kroppen da øker toleransen overfor allergenet.

Når bør behandlingen starte?

Det beste – uansett metode – vil være å komme i gang med homeopatisk behandling et par måneder før pollensesongen. Ved desensibilisering er dette helt avgjørende. Men det vil aldri være for sent å starte, da velger homeopaten bare en annen innfallsvinkel. Ved hjelp av den klassiske metoden kan en også behandle akutt når plagene er som verst!

Mål

Målet med homeopatisk behandling for disse plagene er at allergikere i løpet av noen sesonger skal kunne leve normalt uten allergimedisiner. Men det er ikke noe problem å begynne med homeopatisk behandling selv om en bruker andre medisiner.